Prettier – Code formatter

Up a level : Programmering 1 - JavaScript
Previous page : Visual Studio Code
Next page : Installera en font med ligaturer

Prettier – Code formatter

För att koden ska se snygg ut så kan man  använda någon automatisk kodformaterare.  Jag använder ett formateraren Prettier för det.

Prettier är ett tillägg som fixar till att din kod ser snygg ut, med rätt placering av mellanslag och så vidare.

För att installera Prettier:

  1. I VSC , klicka på extension-ikonen.
  1. Skriv Prettier och välj sedan Prettier – Code formatter och välja att installera.
  2. Tryck på kugghjulet vid Prettier och välj Configure.
  3. Du kan nu ändra Tab-Width till det du tycker. Två, tre eller fyra mellanslag är kanske lämpligt. Stäng sedan settings-tabben.
  4. Du kan nu snygga till JS-kod med att trycka Shift-Alt-F.
  5. Testa detta. Du kan få en fråga om att välja kodformaterare, välj då Prettier.
  6. Det vore bra om din kod snyggas upp varje gång du sparar. För att göra detta, gå till File, Preferences, Settings. Then go into Text Editor, Formatting och välj Format on save.

Testa att det fungerar. Lägg till några extra mellanslag i början på en rad och tryck sedan Ctrl-K S.

Up a level : Programmering 1 - JavaScript
Previous page : Visual Studio Code
Next page : Installera en font med ligaturerLast modified: Jan 5, 2022 @ 13:41