Excelövningar

Detta är ett antal dokument som kan vara till användning i undervisning på gymnasiet gällande Excel och skolverkets nya krav på programmering inom matematikundervisning.

Dessa är öppet för er att använda. Behåll dock gärna författarnas namn.

En första övning

Eratosthenes såll, för Ma1

Simulering av harmonisk svängningsrörelse, fjäder och vikt

Bestämning av nollställe med Newton-Raphsons metod, Ma3c

Approximationer av integraler med hjälp av summor

Komplex multiplikation, Ma4c

Här skulle man eventuellt ge eleverna det halvfärdiga dokumentet eftersom det är ett antal programmeringselement som behövs för att göra det klart.

Mer övningar kommer att läggas till här i mån av tid.

Vill även passa på att göra lite reklam för Katedralskolans Månadens matematikproblem. Dessa är öppna för grundskoleelever och gymnasielever från alla skolor.

Ett annat tips är att låta de elever som behöver göra lite större programmeringsprojekt som är matematik- eller fysikorienterat använda Scilab. Detta är en gratis Matlabklon.  Jag (Mauritz) brukar ge detta som verktyg till de elever som i deras Gymnasiearbete (eller motsvarande på IB)  vill exempelvis analysera spel eller göra något annat matematikintensivt. När det gäller spelanalys brukar jag visa eleverna lite om Markov-kedjor, vilket Scilab hanterar excellent.

Last modified: Oct 30, 2017 @ 08:04